Cobra Foundation

De Cobra Foundation

In 2021 is de Cobra Foundation opgericht. Deze stichting richt zich op het verbeteren van het onderwijs in Nederland met behulp van ICT.

de Cobra Foundation helpt onderwijsinstellingen

Activiteiten

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

– het ondersteunen van de implementatie van ict-systemen

– het organiseren van evenementen en activiteiten

– het adviseren van managementteams van onderwijsinstellingen

Beleidsplan voor 2022
De stichting heeft een beleidsplan opgesteld voor 2022. Hierin staat onze visie voor de komende jaren en een aantal activiteiten die daar uitvoering aan gaan geven. Via onze bedrijfssponsors willen we impact hebben op de onderwijsmarkt. Door steun in financiën en personele inzet zullen we organisaties die bijdragen aan dezelfde doelen als de stichting, ondersteunen en op weg helpen in hun digitale ‘reis’. Ook is de stichting beschikbaar voor adviestrajecten voor onderwijsinstellingen die daar een beroep op doen.

Het volledige beleidsplan is op aanvraag beschikbaar. De financiële verantwoording zal op onze site gedeeld worden zodra het eerste jaar is afgerond.

Advies nodig?
Onderwijsinstellingen in Nederland kunnen een beroep doen op onze advies en begeleidingsdiensten. Hiervoor dient u een omschreven en gemotiveerde vraag in te dienen via stichtingcobra@gmail.com.

Bestuur
Het huidige bestuur wordt gevormd door:
V.J. Revenboer (voorzitter)
A.J. van Veen (penningmeester)
R.A. Schuring (secretaris)

Het huidige bestuur werkt op vrijwillige basis voor de stichting en ontvangt hiervoor geen financiële vergoeding.

Contactgegevens:
Adres: Stichting Cobra Foundation, schansstraat 26, 8043 ZZ, Zwolle
E-mail: stichtingcobra@gmail.com
Telefoonnummer: 038-2022478

RSIN: 863046678
KVK: 83953604