“92.000 Alumni zijn nu in beeld en hiermee kunnen we de verbinding met de alumni naar een hoger niveau brengen”

Paul Helbing, Directeur Communicatie bij Hogeschool van Amsterdam

logo-hva-wordpress

HBO: Hogeschool van Amsterdam

Website: www.hva.nl

Doelstellingen en mijlpalen:

  • 92.000 alumni in één CRM oplossing
  • samenwerking tussen 50 verschillende alumni-coördinatoren
  • Koppeling tussen SIS, LinkedIn en Surfconext
  • Alle interacties in Salesforce

HvA – Alumni zijn klanten van morgen

Ex-studenten zijn erg waardevol voor een onderwijsinstelling, zoals de Hogeschool van Amsterdam. Deze alumni zijn vaak deelnemers aan bijvoorbeeld post-HBO onderwijs. Maar het zijn ook toekomstige medewerkers, docenten of belangrijke contacten bij bedrijven en instellingen. Je moet dan wel goed in contact met ze zijn. De Hogeschool van Amsterdam ziet het strategisch belang van een goed alumnibeleid en zet daar stevig op in.

Als student is goed contact ook belangrijk. Je studeert doorgaans vier jaar aan de HvA. Daarna ga je werken. Toch blijft het “jouw school”, ook na je studie. Een belangrijk netwerk waarmee je in contact blijft. Je komt er ook nog eens terug voor een training of cursus. Je leert immers een leven lang.

Een win-win situatie

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Een goed ondersteund alumnibeleid zorgt voor een win-win voor mens, onderwijs en bedrijfsleven. Cobra CRM heeft een passende oplossing ontwikkeld voor De Hogeschool van Amsterdam. Zij bereikt nu ruim 92.000 alumni in een oogwenk en andersom. De band met ex-studenten is aangehaald en sterk verbeterd. Ook kost het beheer van dit contact op termijn aanzienlijk minder dan nu; in zowel tijd als geld. Er kunnen nu gerichte en goed doordachte campagnes worden opgezet wat ook de verkoopkansen sterk vergroot.

Behaalde doelen voor HvA:

  • Op dit moment staan er ruim 92.000 alumni in de CRM-oplossing.
  • Ruim 50 verschillende alumni-coördinatoren werken nu goed samen.
  • De systemen van SIS, LinkedIn en Surfconext zijn gekoppeld en verrijken de informatie.
  • Alle interacties tussen HvA en haar alumni lopen nu via een centraal systeem: Salesforce.

Cobra CRM

Wij van Cobra CRM bieden speciaal voor het onderwijs, oplossingen op het gebied van CRM, lead management, lead generation, lead nurturing en marketing automation. Ofwel, we zorgen voor meer gevulde stoelen in de klas of collegezaal met behulp van automatisering. Maar ook voor efficiënte communicatie, een beter netwerk en gerichte marketing-mogelijkheden voor onderwijsinstellingen.