“Stichting Arbouw creëert een efficiënte omgeving met Salesforce.com voor beheer leden”

ir. Aalt den Herder, MT lid Arbouw

Ervaring Arbouw met Cobra CRM

Arbouw is opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Een belangrijke taak is het verstrekken van informatie aan de verschillende doelgroepen in de bouwnijverheid. Om de doelgroepen te bereiken verzorgt Arbouw o.a. voorlichtingssessies en ontwikkelt zij voorlichtingsmateriaal zoals brochures, folders, posters, websites, de bladen Arbouw Magazine en VG Professional en digitale nieuwsbrieven. Een belangrijke doelstelling van de organisatie is het doelgericht benaderen van de ruim 180.000 leden. Met dit aantal leden en deze doelstelling heeft de organisatie een robuuste oplossing nodig. De gegevens van alle leden moeten beheerd kunnen worden, inclusief evenement registratie, email berichten, support vragen, brochure aanvragen en nieuwsbrieven. “We wisten dat we een goede CRM oplossing nodig hadden voor de ambitie van onze organisatie” zegt Aalt den Herder, Hoofd BTO. We maken gebruik van de Salesforce.com Foundation die ons voorziet van een technologie in de cloud waardoor we ons alleen hoefden te focussen op de functionele implementatie.

De Salesforce oplossing

Een aantal sessies hebben inzicht gegeven in de processen en wensen van de organisatie. In samenwerking met de belangrijke stakeholder bij Arbouw is implementatie uitgevoerd. Belangrijkste doelstellingen waren:

  • Eén database met alle contacten – werknemers ( onderverdeelt in type) en werkgevers
  • Status van contacten actief en passief accuraat opslaan en hierop rapporteren
  • Een eenvoudige, efficiënte registratie van evenementen: uitnodigingen, inschrijving en evalueren
  • Het versturen van email en kunnen volgen
  • Het vastleggen van de contactmomenten met contactpersonen
  • Vastleggen van additionele informatie van leden en hierop kunnen rapporteren

Het resultaat van de keuze voor Salesforce

Salesforce is nu het hart van organisatie. De CRM oplossing is nu “de waarheid” – het centraal punt met kennis over contactpersonen en rollen – en het vergroot de efficiency van onze medewerkers. Belangrijkste voordelen: • Significant tijd besparing omdat medewerkers werken met dezelfde informatie uit één bron • Betere data en elimineren van foute verzendingen • Effectievere communicatie met individuele contactpersonen en ook met grote groepen en hierop kunnen rapporteren • Efficiënter en eenvoudiger evenementen kunnen plannen en groepen met contactpersonen kunnen uitnodigen en laten inschrijven. • Uitgebreide rapportage “CRM staat nu centraal in onze organisatie”. zegt Aalt den Herder.