Effectieve studentenwerving

Onderwijs

Project Beschrijving

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is een populaire stap voor jonge volwassenen die zich willen voorbereiden op hun toekomstige loopbaan. Afgestudeerden aan het MBO zijn goed voor ongeveer 40% van de beroepsbevolking, worden beschouwd als de “ruggengraat” van de samenleving en leveren een enorme bijdrage aan de economie. 66 MBO instellingen bedienen momenteel bijna 500.000 studenten in Nederland met opleidingen variërend van gezondheidszorg, horeca, techniek, design en nog veel meer. Door de voorspelde demografische daling de komende jaren, zal de concurrentie tussen de verschillende MBO instellingen naar verwachting toenemen. Hierdoor zullen onderwijsinstellingen steeds effectiever moeten worden in het werven van nieuwe studenten.

Studenten Journey

Aventus, een MBO instelling gevestigd in Apeldoorn, Deventer en Zutphen biedt ruim 200 opleidingen aan en heeft een doelstelling om 10% te groeien tot 2019. Om dit te bereiken heeft Aventus onder andere geïnvesteerd in Salesforce. Het doel van deze investering is om te begrijpen hoe potentiële studenten de keuze voor een specifieke opleiding maken en welke media en middelen ze daarbij gebruiken. Aventus wil met deze kennis een betrouwbare ‘student journey’ opzetten die inspeelt op de behoeften van de potentiële studenten, om zo het aantal aanmeldingen te verhogen.

Studentenervaring volgen

Salesforce helpt Aventus de stappen en interacties van haar potentiële studenten te volgen. Voor het marketingteam van Aventus is dit is van cruciaal belang, omdat deze gegevens bijdragen aan meer bezoekers op de open dagen. De open dagen zijn een belangrijk conversie moment voor Aventus. Conversie wordt gemeten dankzij de koppeling met het studenteninformatiesysteem Eduarte. Salesforce en Eduarte wisselen informatie uit, waardoor er altijd toegang is tot de meest recente data. Met Salesforce heeft Aventus een centraal punt waar ze toegang heeft tot de data en de tools die haar in staat stelt om informatie te krijgen en actie te ondernemen.

Salesforce als kennisbank

“Salesforce is onze kennisbank,” zegt Bjorn. “Voor elke interactie en touchpoint willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen als Salesforce toe laat. Vervolgens gebruiken we deze informatie om onze betrokkenheid en communicatie af te stemmen op de potentiële student; of dat nu een uitnodiging is voor een workshop die hun interesse heeft, of ander materiaal dat aansluit op hun voorkeuren. De afstemming is nu mogelijk op basis van de informatie die we uit Salesforce hebben gehaald.”

Cobra CRM is dé Salesforce onderwijsspecialist

Aventus heeft voor de implementatie van Salesforce samengewerkt met Cobra CRM, een Salesforce geregistreerde onderwijspartner. “Cobra CRM heeft ons geholpen met een gefaseerde aanpak, waarin gezamenlijk zijn gestart met het bepalen van het uiteindelijke doel. De start was klein en overzichtelijk, waarna we stap voor stap nieuwe kanalen en elementen hebben toegevoegd,” aldus Bjorn. “De pragmatische, meetbare aanpak en kennis van de onderwijsmarkt van Cobra CRM is wat ons aanspreekt, we bepalen zelf het tempo en Cobra CRM zorgt voor de implementatie”.

Groei van 5,5%

Aventus heeft de voordelen van Salesforce reeds ervaren en is er zeer tevreden over.

Project Details

  • Klant: ROC Aventus
  • Categorie: Implementatie | optimalisatie
  • Website: Aventus.nl

Doelstellingen en mijlpalen:

  • 10% groeien tot 2019
  • Koppeling met Eduarte
  • 44% conversie van leads naar aanmelding
  • Alle interacties in Salesforce
  • 5.5% groei sinds lancering van Salesforce
HvA
GreenFields