Vincent Revenboer

Vincent is al meer dan 25 jaar actief in de IT-sector. Hij begon als ERP consultant engroeide doortotsalesmanager bij verschillende bedrijven. In 2014 richtte hij samen metArne van Veen Cobra CRM op. In zijn rol is hij verantwoordelijkvoor sales, marketing,business development en projectmanagementende dagelijkse gang van zaken binnenCobra CRM.